Celosezónne požičiavanie

V tabuľkách sú zobrazené veľkosti, ktoré požičiavame na celú sezónu. Dĺžka lyží je uvedená v cm a veľkosť lyžiarok v mondo point, čo je dĺžka chodidla v cm. Ostatne veľkosti požičiame maximálne po dobu jedného týždňa. Za pochopenie ďakujeme. Zoznam priebežne aktualizujeme.

Lyže

Lyžiarky